Maskinservice hos dig
eller i egen verkstad

Att vara maskinserviceföretag innebär att vi både jobbar hos kund  och i egen verkstad. Vid de tillfälle vi gör besök så är det inte ovanligt att vi fortsätter jobbet i vår verkstad med de delar vi kan ta med hem. Om maskiner eller delar går att ta till vår verkstad brukar det bli effektivast.
Vi har ingen order kö på jobben utan försöker ta jobben som behoven uppstår. Tid mellan kundernas order fylls med reparation av lagermaskiner. Vi har som målsättning att vara den leverantör som kan var först på plats när det gäller.

Vad jobbar vi med ?

Vår verkstad:
Vi har byggt upp en egen kapacitet med svarv, fräs, slip och mät i vår verkstad. Detta för att kunna lösa tillverkning av reservdelar till våra akuta jobb. Att ha tillgång till mekanisk verkstad 24/7 i vår bransch, vill jag påstå, är avgörande för om man skall kalla sig en stark servicepartner.

Mätsystem:
Vi har erfarenhet och kompetens an mätsystem, främst Heidenhain, men även andra fabrikat. Det förkommer både linjära och roterande mätsystem. Vi utför service på mätskalor och kan göra renoveringar av skalor till modernare system. Med hjälp av våra mätsystem, oscilloskop och PWM 9, kan vi bedöma mätsignalen kondition och kvalitet.

Slipmaskiner:
Vi har erfarenhet av både manuella och styrda slipmaskiner av ett flertal fabrikat. Ombyggnader till moderna lösningar där maskinen har varit en omtyckt modell men för gammal styrning. Även rena renoveringar till samma skick som när den såldes nya. De modeller som vi jobbat med är.

Jiggslipar:
Moor och Houser.

Rundslipar:
Studer, EMAG, Johansson och Kellenberger

Planslipar:
ELB, Malcus, Jakobsen och Danobat.  

Metallsågar, klinga och band:
Där vi tycker att vi har vår största erfarenhet är kapning och materialhantering. Det är då främst Kaltenbach som vi jobbar med och håller reservdelar men även andra fabrikat så som Bomar, Pilous, Forte, Kasto, Carif och Danobat.
När det gäller Kaltenbach så är det främst maskiner och utrustning som levereras av Profiltec i Tyskland som vi har ett mycket gott samarbete med. De har specialiserat sig på att renovera kap och material hantering av populära modeller. Maskinerna renoveras till toppskick och går knappast att skilja från nya maskiner. Vissa modeller byggs om med moderna styrsystem som passar väl in i en modern produktion medans andra behåller sin manuella drift för att passa den typen av användare Maskinerna går att anpassa till speciella lösningar för olika produktioner. Det finns dock ett villkor, det måste vara en Kaltenbach.
Alla maskiner som Profiltec levererar har en garanti efter renovering. Denna kan variera mellan modeller och omfattning.

Svarv och Fräs:
Det är både på plats hos kund och i vår verkstad som vi jobbar med repration och ombyggnad av svarvar och fräsmaskiner. Det är både styrt och manuellt som vi jobbar med och med olika styrsystem. Som manuella maskiner kan nämnas Colchester, Storebro, VDF, Köping, Tur, Örn, Profila, ABENE, SAJO, Hermle, Torshälla och TOS. Många av dessa har vi också instruktionsböcker till och då främst lite äldre modeller som kan vara svåra att hitta annars.
Bland NC maskinerna som vi jobbat med kan nämnas SAJO, Butler, JOBS, Correa, Zayer, Toshiba, Solaruce, Morando och Gildemeister. Jobb som utförts på nämnda maskiner kan vara allt från heldemontering och uppmontering till byte av spindellager och skavning av slider.
Kort sagt, när det gäller lite äldre maskiner kan en kontakt med oss var lönande.

Övriga maskiner och utrustningar:
Klipp och formmaskiner är också en maskingrupp som vi ofta jobbar med. Det kan var gradsax, kantpress, profiljärnsax, profiljärnvals(ringvals), kantvik och plåtvals.
De fabrikat vi jobbat med är Beyeler, Jelsingrad, Götene, Pullmax, Peddinghouse, Roundo, Davi, Fasti-Hoan och Promecan.
Borrmaskiner som vi jobbar med kan nämnas Mas, Profila, Arboga, Strand, Solberga och Sip.

Vi har också ett mycket gott samarbete med LUNA och deras maskinprogram. Vi är återförsäljare för deras produkter och har även service uppdrag på maskiner ur deras programmet. LUNA har många lämpliga maskiner inom området klipp, form, slip och borr.